NABAVKA
 

NABAVKA
 

IPG nudi Vašoj kompaniji mnoštvo rešenja koja smanjuju troškove, optimizuju proces nabavke od početka do kraja i stvaraju konkurentnu prednost bez odricanja u kvalitetu ili uslugama.

  • Nabavka je danas povezana sa svim ostalim odeljenjima kompanije i troši najveći deo budžeta kompanije. Zbog toga optimizacija Nabavke ima najveći efekat na Vašu uštedu.
  • Nabavka značajno doprinosi stvaranju vrednosti. U budućnosti će Nabavkom upravljati digitalizovane mreže sa dodatom vrednošću u skladu sa Industrijom 4.0 i na taj način značajno doprineti implementaciji novih, inovativnih poslovnih modela.
Slider

SWISS IPG PARTNERS GROUP, firma sa sedištem u Švajcarskoj, predstavlja međunarodnu fabriku misli i top menadžment konsalting firmu koju vode senior partneri sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti POSLOVNE TRANSFORMACIJE.

IPG se zalaže za stvaranje vrednosti kroz INOVACIJU POSLOVNOG MODELA kombinovanu sa IZVRSNOŠĆU PERFORMANSI poštujući tri ose “INOVACIJA – PERFORMANSE – RAST”.

Mi spajamo najsavremenije mere za poboljšanje performansi sa inovacijom poslovnih modela kroz holistički pristup u cilju stvaranja vrednosti na višem nivou.

KONTAKT INFORMACIJE

SWISS IPG PARTNERS GROUP AG

Hotelstreet 1, P.O. Box 311
CH-8058 Zurich Airport, Switzerland
www.SWISS-IPG.com
office@SWISS-IPG.com

Zurich

 

KLIJENTI I REFERENCE

Slider