Menadžment Lanca vrednosti
i lanca nabavke

Menadžment Lanca vrednosti
i lanca nabavke

IPG je pionir u dizajniranju koncepta održivog lanca vrednosti i lanca nabavke za i između kompanija.

  • Postojeći lanci vrednosti počinju da se urušavaju, tako da granice između industrija blede, a granice između kompanija postaju sve poroznije. Jednostavno, raditi samo UNUTAR sistema više nije dovoljno. Kompanije moraju PRILAGODITI sopstveni "sistem dodatne vrednosti".
  • Izdržljiv lanac vrednosti i lanac nabavke minimiziraju negativne efekte koje neočekivane promene imaju na prihode, troškove i vreme proizvodnje.
Slider

SWISS IPG PARTNERS GROUP, firma sa sedištem u Švajcarskoj, predstavlja međunarodnu fabriku misli i top menadžment konsalting firmu koju vode senior partneri sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti POSLOVNE TRANSFORMACIJE.

IPG se zalaže za stvaranje vrednosti kroz INOVACIJU POSLOVNOG MODELA kombinovanu sa IZVRSNOŠĆU PERFORMANSI poštujući tri ose “INOVACIJA – PERFORMANSE – RAST”.

Mi spajamo najsavremenije mere za poboljšanje performansi sa inovacijom poslovnih modela kroz holistički pristup u cilju stvaranja vrednosti na višem nivou.

KONTAKT INFORMACIJE

SWISS IPG PARTNERS GROUP AG

Hotelstreet 1, P.O. Box 311
CH-8058 Zurich Airport, Switzerland
www.SWISS-IPG.com
office@SWISS-IPG.com

Zurich

 

KLIJENTI I REFERENCE

Slider