ZBOG ČEGA KLASIČAN METOD UNAPREĐENJA PERFORMANSI VIŠE NIJE DOVOLJAN

  • Održivost KLASIČNIH METODA POBOLJŠANJA PERFORMANSI SE SMANJUJE usled konstantne i brze promene eksternih faktora.
  • INOVACIONI CIKLUSI postaju SVE KRAĆI. Više nema vremena za predah.
  • NOVA KONKURENCIJA SE UZ POMOĆ INOVATIVNIH POSLOVNIH MODELA probija u tradicionalne oblasti.
  • Stoga, NEOPHODNOST, KAO I BRZINA PRILAGOĐAVANJA I INOVACIJA POSLOVNOG MODELA (i njegovo podešavanje) postaju izuzetno značajni ukoliko se želi zadržati (ili steći) vodeća pozicija.

Potreban je NOV PRISTUP kako bi se SAVLADALI OVI IZAZOVI…!

Potreban je NOV PRISTUP kako bi se SAVLADALI OVI IZAZOVI…!

Image is not available

1.0 Smanjenje rizika, smanjenje moći i višestruka arbitraža

(Fokus na smanjenju troškova jer mere iz 1.0 nisu bile dovoljne)

2.0 Operativna Transformacija I

(Ponavljajući model za konsolidaciju, izgradnju i smanjenje troškova)

2.5 Operativna Transformacija II

(‘Model Operativnog Partnera’ i fokus na uvećavanju rasta)

3.0 Operativna transformacija III

Kako?

2011 +

Operativni Partner

Mreža Znanja

Generalni Direktor

Predsedavajući

Serijski Gen. Direktor

Serijski Predsed.

Serijski Gen. Direktor

Serijski Predsed.

Operativni Partner

Ekspert Poslovnih Modela

Serijski Gen. Direktor

Serijski Predsed.

Mreža Znanja

Generalni Direktor

...

Najbolje Prakse iz
1.0 – 4.0 +

Višestruka arbitraža, npr. kroz posvećenost osnovi biznisa

Smanjenje moći pomoću skupa finansijskih mera

Povećan fokus na troškovne mere, obrtni kapital i ključne kompetencije

Najbolje prakse iz
1.0 +

Ponavljajući nulti pristup baziran na ponovnom operativnom poboljšanju

Najbolje prakse iz
1.0 – 2.0 +

Operating Partner expert support
(+ related knowledge network)

Najbolje Prakse iz
1.0 – 3.0 +

Inovativni Poslovni Modeliri

Otvorena Inovacija

Ko?

Rastući pritisak za povraćaj uloženog novca

1990's

Image is not available
Evolucija stvaranja vrednosti…
Image is not available

Zrelost modela kreiranja vrednosti

Nastojanje za kreiranje vrednosti

IZVRSNOST
POSLOVNIH PERFORMANSI

Inovacija
poslovnog modela

stvaranje vrednosti putem
izvrsnosti performansi poštujući koncept “inovacija – performansa – rast” u umreženom, „lean“ I fleksibilnom operativnom modelu

stvaranje vrednosti putem
transformacije poslovnog modela
zasnovane na našem jedinstvenom
pristupu otvorene inovacije

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

INOVACIJA
POSLOVNOG
MODELA

IZVRSNOST
POSLOVNIH
PERFORMANSI

PRAVO UMEĆE...

povezati inovaciju poslovnog modela sa izvrsnim poslovnim performansama kroz holistički pristup

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ZAJEDNIČKE USLUGE 2.0

Efektivnost prodaje i usluga

upravljanje obrtnim kapitalom

„LEAN“ proizvodnja / ADMINistra-cija

Konsolidaci-ja portfolija

IZVrsNost u nabavci

IzVrsnost lanca nabavke

Redizajn globalnog proizvodnog OTISKA

Određivanje cena

Integracija nakon spajanja I akvizicije

Merenje performansi i nagrađi-vanje

Optimiziacija poslovnih procesa (bpm)

It strategija i organizacija

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

DIZAJNIRANJE SPECIFIČNIH NOVIH DIGITALNIH POSLOVNIH MODELA

Identifiko-vanje trendova i POKRETAČA / razvijanje trend radara

otkrivanje (budućih) nezadovo-ljenih potreba

Analzia putokaza tehnologija i proizvoda

generisanje novog Predloga vrednosti (proizvodi i usluge)

PROVERA digitalne spremnosti

ANALIZA KLJUČNIH kompetenci-ja

difinisanje opcija za diferencira-nje i buduće ključno pozicionira-nje

razvijanje „Vodiča za nacrte 4.0“

razvijanje početnog poslovnog projekta

RAZUMEVANJE POSTOJEĆE POSLOVNE LOGIKE

KREIRANJE transfo-rmacioNog putokaza za procenjiva-nje zahteva

Implementa-cija / pravljenje prototipa

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Procena poslovanja

Program izvrsnih perfor-mansi

Prelazak na industrijali-zaciju

Planiranje prodaje i OPERACIJA (S&OP)

Program operativnog restruktu-iranja

Upravljanje rizikom nabavke

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Redizajni-ranje lanca vrednosti

Ideje povezanih industrija (stručnjaci/ vodeći korisnici)

Zajedničke inovacije

Pametna fabrika

Digitalna transfo-rmacija

Upravljanje lancem nabavke (SCM) 4.0

IZVRSNOST
POSLOVNIH PERFORMANSI

Inovacija
poslovnog modela

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Program
stvaranja
vrednosti

Image is not available
Image is not available
IconIcon
IconIcon
IconIcon
IconIcon
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Identifikacija ‘najsavremenijih’ poluga i inicijativa za unapređivanje

9

Dijagnostika trenutnih performansi
i organizacija

5

6

7

8

Primena investitorovih pogleda na posao u cilju fokusiranja na prave prioritete

Podsticajna struktura/Ciljni sporazumi

Procena spremnosti organizacije za isporuku

Razvijanje šeme poslovnog
modela

Integrisanje u proces poslovnog planiranja

Definisanje i izvršavanje radnih tokova

PMO/Kancelarija za transformaciju

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

1

1

Identifikovanje trendova i pokretača, otkrivanje budućih (nezadovoljenih) potreba

2

3

3

4

Provera Poslovnog Modela/ Provera
Digitalne Spremnosti

4

2

Analiza ključnih kompetencija / Pregled postojećih inicijativa za stvaranje vrednosti

Definisanje opcija za diferenciranje i buduće ključno pozicioniranje

Testiranje, isprobavanje i sinhronizacija identifikovane mere
izvrsnosti performansi uz pomoć inovativnog poslovnog modela

Image is not available

IZVRSNOST
POSLOVNIH PERFORMANSI

Inovacija
poslovnog modela

IZVRSNOST
POSLOVNIH PERFORMANSI

Inovacija
poslovnog modela

Slider

SWISS IPG PARTNERS GROUP, firma sa sedištem u Švajcarskoj, predstavlja međunarodnu fabriku misli i top menadžment konsalting firmu koju vode senior partneri sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti POSLOVNE TRANSFORMACIJE.

IPG se zalaže za stvaranje vrednosti kroz INOVACIJU POSLOVNOG MODELA kombinovanu sa IZVRSNOŠĆU PERFORMANSI poštujući tri ose “INOVACIJA – PERFORMANSE – RAST”.

Mi spajamo najsavremenije mere za poboljšanje performansi sa inovacijom poslovnih modela kroz holistički pristup u cilju stvaranja vrednosti na višem nivou.

KONTAKT INFORMACIJE

SWISS IPG PARTNERS GROUP AG

Hotelstreet 1, P.O. Box 311
CH-8058 Zurich Airport, Switzerland
www.SWISS-IPG.com
office@SWISS-IPG.com

Zurich

 

KLIJENTI I REFERENCE

Slider