EDUKACIJA MENADŽERA

EDUKACIJA MENADŽERA

  • IPG je Vaš partner ZA EDUKACIJU RUKOVODILACA i obuke menadžera na Vašoj lokaciji ili bilo gde u svetu.
  • Mi se zalažemo za IZVRSTNOST U OBLASTI EDUKACIJE rukovodilaca, konsaltinga i korporativnih programa.
  • Za RUKOVODIOCE, MENADŽERE, STRUČNJAKE I VELIKE POTENCIJALE.
  • Obuke menadžera prilagođene kompanijama. Dizajnirane za Vaše potrebe i zahteve, jednokratno ili tokom više godina. Bazirane na našim otvorenim ili potpuno prilagođenim programima. EFEKTIVNO, FLEKSIBILNO I EFIKASNO.
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Zahvaljujući IPG-ovom dugogodišnjem iskustvu, nudimo Prilagođene Programe koji su pažljivo dizajnirani i personalizovani:

  1. Potpuno prilagođeni u pogledu sadržaja, alata, trajanja i lokacije
  2. Zasnivaju se na sadržaju visoke naučne rigoroznosti
  3. Znanje prenosi kadar ostvarenih profesionalaca i iskusnih eksperata sa međunarodnim iskustvom
  4. Sprovode se uz pomoć najsavremenijih naučnih metoda
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

GENERAL MANAGEMENT PERSPECTIVE

Image is not available

GOVERNANCE STRUCTURES COMPARED

Image is not available

MANAGERIAL DECISIONS

Image is not available

MARKET- ORIENTED MANAGEMENT

Image is not available

STRATEGIC MANAGEMENT IN GLOBAL COMPETITION

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

BUSINESS MODELING

Image is not available

TECHNOLOGY MANAGEMENT

Image is not available

INDUSTRIE 4.0, ARTIFICAL INTELLICENCE & DIGITALIZATION

Image is not available

DIGITAL BUSINESS MODELS

Image is not available

CREATIVITY TECHNIQUES & SCIENTIFIC METHODS

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

QUANTITATIVE METHODS OF MARKETING

Image is not available

ADVANCED MARKET RESEARCH

Image is not available

GLOBAL MARKETING MANAGEMENT

Image is not available

MARKETING MIX

Image is not available

PUBLIC RELATIONS MANAGEMENT

Image is not available

MARKETING
COMMUNICATION
RESEARCH

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Image is not available

STRATEGIC SOURCING

Image is not available

PROCESS MANAGEMENT

Image is not available

LOGISTICS MANAGEMENT

Image is not available

SUPPLY MANAGEMENT METHODS

Image is not available

SALES ANALYTICS

Image is not available

PURCHASING MANAGEMENT

Image is not available

E-PROCUREMENT

Image is not available

INTERNATIONAL OPERATIONS MANAGEMENT

Image is not available

DIGITAL SUPPLY CHAINS

Image is not available

PRODUCTION MANAGEMENT

Image is not available

MANAGEMENT SIMULATION CESIM - GLOBAL MANAGEMENT

Image is not available

MOBILITY OF THE FUTURE

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

TURNAROUND MANAGEMENT

Image is not available

ORGANIZATIONAL
REDESIGN

Image is not available

STRATEGIC CRISIS MANAGEMENT

Image is not available

RESTRUC-TURING

Image is not available

BUSINESS DEVELOPMENT & GROWTH MANAGEMENT

Image is not available

MANAGING
ORGANIZATIONAL
CHANGE

Image is not available

STRATEGIC RISK MANAGEMENT

Image is not available

DECISION-MAKING UNDER UNCERTAINTY

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

CORPORATE GOVERNANCE & BUSINESS ETHICS

Image is not available

TEAM BUILDING AND TEAM WORK

Image is not available
Image is not available

LEADERSHIP & MOTIVATION

Image is not available

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Image is not available

NEGOTIATIONS AND CONFLICT RESOLUTION

Image is not available

INDIVIDUAL COACHING

Image is not available

SERVANT LEADERSHIP

Image is not available

MENTAL FRAMING

Image is not available

INTERCULTURAL MANAGEMENT & COMPETENCE

COMMUNICATION & EXECUTIVE PRESENTATIONS

Slider

SWISS IPG PARTNERS GROUP, firma sa sedištem u Švajcarskoj, predstavlja međunarodnu fabriku misli i top menadžment konsalting firmu koju vode senior partneri sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti POSLOVNE TRANSFORMACIJE.

IPG se zalaže za stvaranje vrednosti kroz INOVACIJU POSLOVNOG MODELA kombinovanu sa IZVRSNOŠĆU PERFORMANSI poštujući tri ose “INOVACIJA – PERFORMANSE – RAST”.

Mi spajamo najsavremenije mere za poboljšanje performansi sa inovacijom poslovnih modela kroz holistički pristup u cilju stvaranja vrednosti na višem nivou.

KONTAKT INFORMACIJE

SWISS IPG PARTNERS GROUP AG

Hotelstreet 1, P.O. Box 311
CH-8058 Zurich Airport, Switzerland
www.SWISS-IPG.com
office@SWISS-IPG.com

Zurich

 

KLIJENTI I REFERENCE

Slider