IPG LABORATORIJE ZA INOVACIJE

IPG LABORATORIJE ZA INOVACIJE

IPG je prepoznat kao misaoni lider u oblasti inovacija i transformacija

  • Naše kontinuirano i aktivno učestvovanje u projektima, istraživanjima, studijama na temama strategije, poslovnih modela, inovacija i digitalizacije, kao i izvrsnosti u poslovanju, obezbeđuju pristup najsavremenijim veštinama i garantuje integraciju obrazaca misli i perspektiva koje proširuju tradicionalne strateške pristupe.

IPG LABORATORIJE ZA INOVACIJE

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

2000

2010

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

2004 – »Dizajn Lanca Vrednosti u Automobilskoj Industriji – Ključna vs. Ne-ključna«

2008 – »Izvrsnost Performansi Lanca Nabavke (SPE) Upoređivanje/ Nagrada«

2005/2006 – »Kartica Mrežnih Performansi kao Sredstvo Upravljanja Mrežama sa Dodatom Vrednošću«

2003/danas – »Izvrsnost Performansi Nabavke (PPE) Upoređivanje/ Nagrada

2009 – »Globalna Anketa o ekonomskoj krizi«

2007 – »Pametna Inovacija kroz Savladavanje Kompleksnosti«

INP RESEARCH & DEVELOPMENT

2000

2010

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

2010

2014

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

2011 – »Izvrsnost u Globalnim Operacijama«

2013/2014 – »Strategije Rizika za Volatilna Tržišta«

2012/2013 – »Strateška Koordinacija Globalne Proizvodne Izvrsnosti (SCOPE)«

2010 – »Izvrsne Performance Proizvodnje (MPE) Upoređivanje/Nagrada«

2013/2014 – »Savladavanje Mreža sa Dodatom Vrednošću«

2012/2013 – »Mreža Saradnje Upravljanja u Inovacijama (COIN)«

IPG LABORATORIJE ZA INOVACIJE

INP RESEARCH & DEVELOPMENT

2010

2014

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

2014

2015

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

2014/2015 – »Pregled Austrijskog Lanca Snabdevanja i Nabavki«

2015/2017 – »Strategije Lanca Vrednosti i Industrija 4.0«

2015 – »ADAM Forum –
Bolnica Budućnosti«

2014-2016 – »Efektivno Upravljanje Poddobavljačima«

2015 – »Napredne Profitabilne Strategije Rasta«

IPG LABORATORIJE ZA INOVACIJE

INP RESEARCH & DEVELOPMENT

2014

2015

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

2016

. . .

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

2016/2017 – »Digitalno Modeliranje i Transformacija Poslovanja«

2016/2017 – »IoT/Industrija 4.0
i Budućnost Nabavki«

2016/2017 – Kupovina kompleksnih usluga (AVBD)

2017 /2018– »Napredna Metodologija Dizajna Lanca Nabavke koja podržava Diversifikaciju Poslovnog Modela«

IPG INNOVATION LABS

INP RESEARCH & DEVELOPMENT

2016

. . .

previous arrow
next arrow
Slider

SWISS IPG PARTNERS GROUP, firma sa sedištem u Švajcarskoj, predstavlja međunarodnu fabriku misli i top menadžment konsalting firmu koju vode senior partneri sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti POSLOVNE TRANSFORMACIJE.

IPG se zalaže za stvaranje vrednosti kroz INOVACIJU POSLOVNOG MODELA kombinovanu sa IZVRSNOŠĆU PERFORMANSI poštujući tri ose “INOVACIJA – PERFORMANSE – RAST”.

Mi spajamo najsavremenije mere za poboljšanje performansi sa inovacijom poslovnih modela kroz holistički pristup u cilju stvaranja vrednosti na višem nivou.

KONTAKT INFORMACIJE

SWISS IPG PARTNERS GROUP AG

Hotelstreet 1, P.O. Box 311
CH-8058 Zurich Airport, Switzerland
www.SWISS-IPG.com
office@SWISS-IPG.com

Zurich

 

KLIJENTI I REFERENCE

Slider