IPG FORUM – FORUM OTVORENIH INOVACIJA

IPG FORUM – FORUM OTVORENIH INOVACIJA

 • IPG forum se može razumeti kao STIMULACIJA I HRANA ZA MISLI koja omogućava širenje vidika u pogledu razmišljanja i delovanja
 • IPG forum se zalaže za kreativne JEDINSTVENE KONCEPTUALNE i POVEZANE PLATFORME

(Dijalog-za-Budućnost Platforma vodećih Rukovodilaca)

(Dijalozi Stručnjaka/ Kompanija)

(Naučni projekti i studije)

Image is not available
Image is not available

(Interne Strateške Radionice)

 1. IPG Dani Inovacija održavaju se redovno fokusirajući se na globalne teme Generalnih Direktora i pružaju mogućnost vodećim donosiocima odluka da iskuse poseban kvalitet interdisciplinarnog umrežavanja i diskusije.
 2. Međunarodni progresivni i lateralni mislioci iz različitih disciplina mogu govoriti, diskutovati i razmišljati o rešenjima za ključna pitanja upravljanja.
 1. IPG Krugovi Misli su diskusije i dinamični krugovi. Oni pružaju učesnicima priliku:
  - da budu inspirisani ekspertizom priznatih stručnjaka,
  - da imaju sadržajne razmene sa drugim rukovodiocima,
  - da zajednički rade na efikasnim strategijama rešenja.
 2. IPG Krugovi Misli dostupni su samo za kvalifikovane rukovodioce i ograničeni su na 12 učesnika.
 1. Na osnovu našeg položaja na čelu inovacija, tehnologije i upravljanja transformacijama IPG Istraživanje se konstantno bavi CXO programom budućih upravljačkih rešenja.
 2. Svojim klijentima nudimo pristup ovom izobilju veština koje će im omogućiti da uspešno savladaju izazove koje donosi budućnost.
 1. IPG Mislionice nude drugačiju vrstu strateške radionice za kompanije.
 2. Vodeći mislioci i priznati stručnjaci iznose podsticajne govore kako bi pokrenuli diskusiju o aktuelnim pitanjima i problemima specifičnim za kompaniju.
 3. Potom, pitanja o budućem uspehu specifična za kompaniju razrađuju se u okviru radnih grupa.
 4. Cilj: Povezivanje, razmišljanje i preuređivanje veština u okviru kompanije.
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

SWISS IPG PARTNERS GROUP, firma sa sedištem u Švajcarskoj, predstavlja međunarodnu fabriku misli i top menadžment konsalting firmu koju vode senior partneri sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti POSLOVNE TRANSFORMACIJE.

IPG se zalaže za stvaranje vrednosti kroz INOVACIJU POSLOVNOG MODELA kombinovanu sa IZVRSNOŠĆU PERFORMANSI poštujući tri ose “INOVACIJA – PERFORMANSE – RAST”.

Mi spajamo najsavremenije mere za poboljšanje performansi sa inovacijom poslovnih modela kroz holistički pristup u cilju stvaranja vrednosti na višem nivou.

KONTAKT INFORMACIJE

SWISS IPG PARTNERS GROUP AG

Hotelstreet 1, P.O. Box 311
CH-8058 Zurich Airport, Switzerland
www.SWISS-IPG.com
office@SWISS-IPG.com

Zurich

 

KLIJENTI I REFERENCE

Slider